Informatyka w Liceum

Przykłady zadań na zajęcia z informatyki:

Programowanie w C++

 1. zadania z C++ pobierz
 2. podstawy C++ pobierz
 3. opis instrukcji sterujących w C++ pobierz
 4. przykładowe zadania pobierz
 5. przykładowe rozwiązanie zadania pobierz
 6. tablice jako złożony typ danych: pobierz
 7. tablice wielowymiarowe pobierz
 8. funkcja RAND w C++ pobierz
 9. odczytywanie i zapisywanie w C++: pobierz
 10. reprezentacja liczb w komputerze pobierz
 11. sito Eratostenesa pobierz
 12. kod programu realizujący sito Eratostenesa
 13. zadania dotyczące operacji na tablicach pobierz
 14. rozwiązanie zadania 3 z powyższego pdf-u pobierz 
 15. rozwiązanie zadania 3 wersja 2 – pobierz
 16. zadanie 14 pobierz
 17. funkcje w C++
 18. przekazywanie parametrów funkcji
 19. zadania dotyczące definicji funkcji – pobierz
 20. zadanie wpisywanie do pliu

Arkusz kalkulacyjny

 1. arkusz kalkulacyjny matematyka pobierz
 2. arkusz kalkulacyjny – statystyka pobierz
 3. mini program w MS Excel pobierz
 4. plik ćwiczeniowy MS Excel – pobierz
 5. plik ćwiczeniowy MS Excel – pobierz