Technik informatyk

Od 2019 roku technik informatyk trochę się przeobraził, zmieniła się podstawa programowa, nazwy kwalifikacji, oznaczenia kwalifikacji.

Od tej pory są dwie kwalifikacje:

  • INF. 02.: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych.
  • INF. 03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Materiały do pobrania: