Technik informatyk od 2017 roku

Kwalifikacje od roku 2017:

EE.08.: Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci EE.09.: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Przedmioty w kształceniu teoretycznym:

  • Systemy operacyjne
  • Lokalne sieci komputerowe
  • Urządzenia techniki komputerowej

Przedmioty w kształceniu praktycznym:

  • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
  • Administrowanie systemami operacyjnymi
  • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Przedmioty w kształceniu teoretycznym:

  • Witryny i aplikacje internetowe
  • Systemy baz danych

Przedmioty w kształceniu praktycznym:

  • Programowanie aplikacji internetowych
  • Projektowanie i administracja bazami danych