Technik informatyk od 2019 roku

INF 02.: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych INF 03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • INF.02.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • INF.02.2. Podstawy informatyki
 • INF.02.3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • INF.02.4. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • INF.02.5. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • INF.02.6. Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • INF.02.7. Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • INF.02.8. Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • INF.02.9. Język obcy zawodowy
 • INF.02.10. Kompetencje personalne i społeczne
 • INF.02.11. Organizacja pracy małych zespołów
 • INF.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • INF.03.2. Podstawy informatyki
 • INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
 • INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
 • INF.03.6.Język obcy zawodowy
 • INF.03.7.Kompetencje personalne i społeczne
 • INF.03.8. Organizacja pracy małych zespołów

podsieci komputerowe