Technik programista

Technik programista jest dość „świeżym” profilem w technikum, nie jest to kierunek łatwy, jak sama nazwa wskazuje na informatykę w zakresie programowania, czyli na dział chyba najtrudniejszy, zawsze sprawiający kłopoty, zwłaszcza na początku nauki, chociaż bardzo interesujący i zmuszający do myślenia, aczkolwiek trochę akademicki.

Technik programista – to specjalizacja technikum obejmująca dwie kwalifikacje: INF.03 (wspólna z technikiem informatykiem) oraz INF.04,

  • INF. 03.:Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
  • INF. 04.: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.