Technik programista od 2019 roku

INF 03.: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. INF 04.: Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO: PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
 • INF.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • INF.03.2. Podstawy informatyki
 • INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
 • INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
 • INF.03.6.Język obcy zawodowy
 • INF.03.7.Kompetencje personalne i społeczne
 • INF.03.8. Organizacja pracy małych zespołów
 • INF.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • INF.04.2. Podstawy informatyki
 • INF.04.3. Projektowanie oprogramowania.
 • INF.04.4. Programowanie obiektowe.
 • INF.04.5. Programowanie aplikacji desktopowych.
 • INF.04.6. Programowanie aplikacji mobilnych.
 • INF.04.7. Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych.
 • INF.04.8. Testowanie i dokumentowanie aplikacji.
 • INF.04.9.: Język obcy zawodowy.
 • INF.04.10.: Kompetencje personalne i społeczne.
 • INF.04.11.: Organizacja pracy małych zespołów.